Avís Legal

1.- Identificació del lloc web

En compliment amb l'establert en la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc Web:

- Domini: www.intro.cat i www.introcat.com
- Empresa: INTROCAT
- E-mail de contacte: jesus@intro.cat
- Telèfon de contacte: 616.111.004.


2.- Normes relatives a la confidencialitat

El Titular es compromet a protegir la intimitat de tots els usuaris quan estiguin navegant per la nostra pàgina web. Per a visitar la nostra pàgina web no es requereix cap informació personal.

3.- Prohibició de reproducció de continguts

Es prohibeix expressament la reproducció o comunicació pública per qualsevol mitjà, total o parcial, dels continguts del lloc web intro.cat. Qualsevol reproducció o comunicació pública de tals continguts només serà possible mitjançant contracte subscrit amb el Titular, en els termes i condicions que en el mateix s'estipulin.

4.- Autorització d'enllaços

S'autoritza a qualsevol persona física o jurídica l'establiment en les seves pàgines o llocs web d'enllaços a intro.cat , tant a la seva pàgina principal o index com a qualsevol de les pàgines del lloc. Encara que es prohibeixen expressament els enllaços a qualsevol de les pàgines del lloc web que impliquin la visió de les mateixes en el navegador per mitjà de marcs o frames. Quan els enllaços s'estableixin a qualsevol pàgina distinta de la pàgina principal del lloc, haurà d'indicar-se de forma expressa en el text de l'enllaç o de qualsevol altra forma, tant el nom del lloc enllaçat (intro.cat) com el fet que es tracta d'un enllaç a un hiperdocument extern i aliè al web que inclou l'enllaç.

5.- Exempció de responsabilitat del titular

De la mateixa manera, el Titular del lloc web no assumeix cap responsabilitat pels continguts, pel mal funcionament o per possibles danys derivats de les pàgines o llocs web enllaçades per mitjà de "links" des de intro.cat. L'autor es reserva el dret a variar sense previ avís el contingut de qualsevol de les pàgines o seccions del lloc web intro.cat.

6.- Protecció de Dades de Caràcter Personal

Consentiment: A l'efecte del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la persona que contacti amb intro.cat a través de les adreces d'e-mail indicades en aquesta website, autoritza i consenteix expressament que les seves dades personals i la seva adreça de correu electrònic siguin incorporats a fitxers automatitzats d'aquesta empresa. L'arxiu d'aquestes dades té com finalitat donar resposta a les qüestions que ens planteja l'usuari. Així mateix aquestes dades podran ser utilitzats per a remetre informacions comercials i publicitàries dels nostres serveis, sempre que vostè no s'hagi oposat a aquesta utilització al contestar el corresponent formulari.

Responsable Fitxer i drets de l'usuari: El responsable del fitxer és el Titular del lloc web. Els interessats podran exercitar el dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades, enviant una sol·licitud per e-mail incloent nom, cognoms, DNI, i actuació que sol·licita a fi de remetre-li la confirmació de la seva actuació conforme a la seva sol·licitud.

7.- Llei Aplicable

El present Avís Legal i tota qüestió relacionada amb aquest Lloc Web serà d'aplicació la legislació espanyola.

8.- Acceptació de les condicions d'ús

L'accés com visitant a intro.cat implica l'acceptació dels els termes i condicions d'utilització del lloc web, en la forma que els mateixos han quedat expressats en aquest avís legal.INTROCAT
Informàtica per Empreses

www.intro.cat
info@intro.cat
Tel.: 616.111.004

L'Ametlla del Vallès
Barcelona (SPAIN)

Segueix-nos